அன்பழகன் . R

திட்டமிட்ட கட்டிடப் பணிகள், தரமான பொருட்கள். நிறைந்த செயல், குறைந்த பேச்சு. பண்புடைய அலுவலகப் பணியாளர்கள், களப் பணியாளர்கள். காலத்தைப் போற்றும் நிறுவனம். விற்பனைக்குப் பின் கனிவான சேவை. வாங்குவோரின் வலிமையை அறிந்து செயல்படும் நிறுவனம்.

SUBRAMANIAN/RAJA VISWANATH

Glad that we have chosen Saradeuz Construction. They have completed our flat as per our demand. Project Manager and others were very patient in listening to our requirement.

SATISH KUMAR BONKA

I would like to say special thanks to Project Manager who is very patience and willing to do all our changes whenever we needed. Overall, am satisfied with the way the builder provided my flat to me as per our requirements.

G.VIGNESHWARAN

Service was very good. Had good rapport with the builder to accomplish our dream house in a successive way. Immediate response was delivered for our every demand during our furnish.

P.PRABHU

All the services rendered by the concern towards to be good. Especially, the Project Manager was very polite and decent at all the times and even now itself. Thanks for handing over our dream house in time with full satisfaction.

V.SIVA DEVA KUMAR

The building construction was outstanding & we are happy with the customization done as per our requirements.

Mr.B.Muthusamy & Mrs. M.Ananthi

I have searched lot of houses and finally selected your houses. Reason for finalizing is quality, price and location.Service of your delivery is prompt and on time.

V.V. Arun

I wanted my house the way I want it to be. And in that way saradeuz made my dream home to reality. I just went to Saradeuz since they were open to customise the way I want. I am satisfied with the work done so far.

Aravindhan A

Saraduez is very much approachable by anyone. Paper works are done in on time. You have helped in arranging loan and also in quick disbursement of loan. The house was delivered on time, exactly, before, the Grahapravesam, which was useful.

Mr.P.Sudhakar

We thank you and your team who have been supporting us and I would like to mention MR. suresh who has supported and still continuing the same. Proud to say we are happy customer of saraduez.

Harish

Saraduez is very much approachable by anyone. Paper works are done in on time. You have helped in arranging loan and also in quick disbursement of loan. The house was delivered on time, exactly, before, the Grahapravesam, which was useful.

ANBUSELVI.E

Our flat is very well secured. Video door phones are very good. We are fully satisfied with the flat. Project Manager, Supervisor and others are very cooperative.

C.JAYALAKSHMI AND T.G.CHELLAPPAN

On time delivery as per committed. We are very thankful to SARADEUZ.

RAMESH RAJA

We are happy with the customization allowed by the SARADEUZ to the maximum extend and the flat was delivered on-time.

TINCY SOPHIA.A

Project was delivered on time and Project Manager is very closer to share thoughts.

K.BHARATHY

Very Good service before & after delivery of the flat. Very good knowledgeable and soft spoken Project Manager and very good company in handing over on time and good service.

R M SAMY

Recommending to my known people as timeline had been maintained. Good Job by SARADEUZ Team.